Svatopluk SEM - audio


Duet Rodolf a Marcello - Bohema
S.Sem a Jesus Garcia (USA)stáhnout
Missa brevis - Jiří Pavlica - CD Vánoce s Rosexem
Sbor ROSEX Liberec - sólisté - soprán Věra Poláchová, baryton Svatopluk Semstáhnout