Svatopluk SEM - baryton Cikánský baron - Johann Strauss II.

"Cikánský baron jsem já, mě každá cikánka zná...“
Téměř pohádkový příběh o zázračné proměně cikánského barona
Bárinkaye v opravdového šlechtice je utkán z nesmrtelných valčíkových melodií.
zpět